Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yüksekokulumuzda eğitim öğretim amaçlı kullanılan 2 adet laboratuvar vardır. Bunlar Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarları’dır. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizma analizleri, toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı, Kimya Laboratuvarı’nda nem, kuru madde, tuz, şeker, yağ, azot, protein, pH, asitlik, özgül ağırlık, nişasta, renk, kül, peroksidaz, sertlik, bulanıklık, hidroksil, karbonat, bikarbonat, klorür, amonyum, nitrit, nitrat, hidroksimetilfurfural, diastaz sayısı, peroksit sayısı, iyot sayısı, sabunlaşma sayısı tayinleri, indirgenme analizleri, buğdayda bin dane ağırlığı, camsılık, un verimi, rutubet, yaş gluten, kuru gluten, modifiye sedimentasyon, Zeleny sedimentasyon analizleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarlarımızda mevcut olan makine teçhizatlar ise şöyledir;

 • Distile su cihazı
 • Hassas terazi
 • Analitik terazi
 • Refraktometre
 • Kül fırını
 • Kuru hava sterilizatörü
 • İnkübatör
 • Elek ünitesi
 • Destilasyon düzeneği
 • Su banyosu
 • Çeker ocak
 • Manyetik karıştırıcılı ısıtıcı
 • Isıtıcı
 • Balon ısıtıcı
 • Problu dijital termometre
 • Otomatik büret
 • pH-metre
 • Gerber santrifüjü
 • Grobecker kesit aleti
 • Valsli un değirmeni
 • Sedimentasyon test cihazı
 • Glutomatik sistem
 • Abbe refraktometresi
 • Viskozimetre
 • Homojenizatör
 • Santrifüj
 • Kjeldahl protein tayin cihazı (Yakma ünitesi ve destilasyon ünitesi)
 • UV-spektrofotometre
 • Vorteks
 • Bulaşık makinesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin