Kimya Teknolojisi Programı

Öğretim Planı

Ders İçerikleri

Course Contents

Genel Bilgiler

Kimya Teknolojisi programının amacı; temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, özgüvene sahip, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Eğitim

Programın kontenjanı 40’dır. Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Kimya Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Programda isteğe bağlı hazırlık sınıfı (60 AKTS) bulunmaktadır. Hazırlık eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan altmışın üzerinde öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlara “Kimya Teknolojisi” ön lisans diploması ve “Kimya Teknikeri” unvanı verilir. Kimya teknikerleri, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Kimya teknikerleri endüstride kalite kontrol, üretim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Cam fabrikaları, lastik ve kauçuk fabrikaları, çimento fabrikaları, kâğıt fabrikaları, şeker fabrikaları, boya fabrikaları, gıda sektörü, ilaç sektörü, gübre fabrikaları, toprak sektörü, kozmetik ve temizlik sektörü, enerji sektörü, petrol sektörü, otomotiv fabrikaları, metal sektörü, deri sektörü, tersaneler, tekstil sektörü, petrokimya, sağlık sektörü, maden sektörü, inşaat sektörü, vb. gibi birçok özel sektörde iş imkânı bulabilir. Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Dikey Geçiş İmkânları

Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Polimer Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin