Gıda Teknolojisi Programı

Öğretim Planı

Ders İçerikleri

Course Contents

Genel Bilgiler

Bu program, gıda üretimi yapan fabrikalarda teknik ara eleman olarak yetki ve sorumluluk yüklenebilen, gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerindeki gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen, sahip olacağı bilgi ve becerileri gıda kontrolü ve gıda üretimi alanlarında etkili olarak kullanabilen, araştırma laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirebilecek teorik ve pratik bilgiye sahip, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, gıda endüstrisi tarafından tercih edilen gıda teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim

Programın kontenjanı 60’dır. Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Gıda Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Programda isteğe bağlı hazırlık sınıfı (60 AKTS) bulunmaktadır. Hazırlık eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan altmışın üzerinde öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlara “Gıda Teknolojisi Programı” ön lisans diploması ve “Gıda Teknikeri” unvanı verilir. Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında) Gıda Teknikeri olarak çalışabilmektedir.

Dikey Geçiş İmkânları

Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin