Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Öğretim Planı

Ders İçerikleri

Course Contents

Genel Bilgiler

Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı, elde ettiği bilgileri ve becerileri kalite sağlama, gıda kontrolü ve gıda üretimi gibi alanlarda etkili kullanabilen, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, mevcut gıda ürünlerinin üretimini ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmek programın amaçlarındandır. Programdan mezun olanlara “Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı” ön lisans diploması ve “Gıda Kontrolörü” unvanı verilir.

Eğitim

Programın kontenjanı 60’dır. Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Gıda Kalite Kontrol ve Analizi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlara “Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı” ön lisans diploması ve “Gıda Kontrolörü” unvanı verilir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, gıda zincirinin tüm aşamalarında yer alarak gıda denetim ve kalite kontrol hizmetlerini yürütebilir. Ayrıca mezunlar kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilir, kalite güvencesinin temini ve toplam kalite yönetimi anlayışıyla müşteri/hizmet odaklı yönetim modellerinin önemli bir ayağını oluşturacak biçimde görev yapabilir.

Dikey Geçiş İmkânları

Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin